framaroot

Trang thông tin, hình ảnh, video về framaroot. Khu vực tập hợp các bài viết tiếng Việt liên quan đến framaroot tại Tinhte.vn.

  1. Root nhiều thiết bị Android khác nhau với Kingo Android Root - 95497 Xem, 45 Thích, 245 Trả lời

    vuhai6, 14/9/14 at 12:44

    95497 đọc 245 bình

  2. Framaroot, công cụ root đơn giản trực tiếp trên Android - 287790 Xem, 110 Thích, 860 Trả lời

    vuhai6, 13/9/14 at 15:21

    287790 đọc 860 bình